Stichtingsbestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Jan Kwak
Secretaris:
Wenneke Vooges
Penningmeester:
Diederik Plas
Algemeen bestuurslid (webmaster):
Frits Nisters

Bankrekening nummer:  NL37RABO 0336 2488 22
(t.n.v. Stichting Sociale Activiteiten voor de Medemens)

Kamer van Koophandel: 
73227129

Coördinatoren:

Rolstoelwandelen:  Marie Kluinhaar
Rolstoelfietsen     : Robert Chr. de Leeuw