FINANCIËLE verantwoordING

ANBI status

De Belastingdienst heeft Stichting Sociale Activiteiten Voor De Medemens (ook bekend als Stichting SAM) per 1 januari 2019 een ANBI status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt in het kader van het algemeen belang. U kunt giften en donaties aan de stichting – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van de inkomstenbelasting.

ANBI Publicatieplicht: https://stichtingsam.eu/wp-content/uploads/2024/06/standaardform-pubplicht-anbi-algemeen.pdf