STICHTING SAM

Stichting SAM (staat voor Sociale Activiteiten voor de Medemens) is eind November 2018 opgericht. De doelstelling van de Stichting is: het ontplooien van activiteiten en het ondersteunen van activiteiten die het welzijn van de medemens in met name Aalsmeer en Kudelstaart alsmede omliggende Gemeenten bevorderen.

Nadat het Nederlandse Rode Kruis per eind 2019 al haar sociale activiteiten wilde stopzetten heeft een aantal bestuursleden en vrijwilligers van Rode Kruis Aalsmeer besloten om die activiteiten voort te zetten onder de paraplu van een Stichting. Van de huidige bestuursleden heeft alleen Frits Nisters geen Rode Kruis achtergrond. De overigen wel.

Ook zijn alle vrijwilligers en coördinatoren, die actief waren bij het Rorde Kruis , overgestapt naar Stichting SAM zodat het vrij eenvoudig was om de activiteiten voort te kunnen zetten.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: 
Jan Kwak

Secretaris: 
Wenneke Vooges

Penningmeester: 
Diederik Plas

Algemeen bestuurslid (webmaster): 
Frits Nisters

Bankrekening nummer:  NL37RABO 0336 2488 22
(t.n.v. Stichting Sociale Activiteiten voor de Medemens)

Kamer van Koophandel: 
73227129