Na het vertrek van Gerard de Vries zijn we op zoek gegaan naar een vervanger
maar zijn daarin nog niet geslaagd (zie vacatures).
Voorlopig zal Jan Kwak als ‘interim coördinator’ de honneurs waarnemen.
Begin april gaat het rolstoelfietsen weer van start.